Räntor

Räntor är något som de allra flesta människor kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. Det finns dock en rad olika typer av räntor och företeelsen är inte helt enkel att komma underfund med. Så vad är egentligen ränta?

Ränta är den avgift som låntagaren betalar till den som lånar ut pengarna. Oftast består räntan av en viss procent av det totala lånebeloppet och den betalas på olika sätt beroende på vilken typ av ränta det rör sig om – månadsvis eller kvartalsvis eller som en enda betalning om året.

När det kommer till räntor kan man som låntagare oftast välja mellan två olika typer av räntor. Antingen väljer man en fast ränta som alltid ligger på en bestämd procentsats oavsett vad som händer med marknadsräntan. Motsatsen till detta är naturligtvis en rörlig ränta som följer marknadens växlingar och som när som helst kan röra sig upp eller ner. Båda dessa tillvägagångssätt har sina för- och nackdelar. Med en fast ränta vet man hur mycket man förväntas betala varje ränteperiod men räntesatsen kan naturligtvis bli mycket högre än nödvändigt. En rörlig ränta kan däremot bjuda på otrevliga överraskningar i form av stora plötsliga höjningar som man inte räknat med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *