Posted in Entreprenörskap

Att enkelt hitta detaljerade företagsuppgifter

Ibland vill du som blivande kund ta reda på allmän information om företaget du ska handla hos eller vill ta reda på mer om företagets ekonomi. De flesta seriösa företag vill synas genom reklam och ett av de bästa sätten att göra detta på är att ha en hemsida. På ett företags hemsida kan du […]

Avveckla ett företag

Om man äger ett aktiebolag men av någon anledning vill upphöra med verksamheten vill man också gärna att det ska gå så fort som möjligt när beslutet väl är fattat. I princip kan man gå tillväga på fem olika sätt Försäljning Fusion Delning Likvidation Konkurs Eftersom aktiebolagslagen kräver att den som äger ett aktiebolag varje […]