Posted in Entreprenörskap

Avveckla ett företag

Om man äger ett aktiebolag men av någon anledning vill upphöra med verksamheten vill man också gärna att det ska gå så fort som möjligt när beslutet väl är fattat. I princip kan man gå tillväga på fem olika sätt Försäljning Fusion Delning Likvidation Konkurs Eftersom aktiebolagslagen kräver att den som äger ett aktiebolag varje […]