Avveckla ett företag

Om man äger ett aktiebolag men av någon anledning vill upphöra med verksamheten vill man också gärna att det ska gå så fort som möjligt när beslutet väl är fattat.

I princip kan man gå tillväga på fem olika sätt

  • Försäljning
  • Fusion
  • Delning
  • Likvidation
  • Konkurs

avvecklingEftersom aktiebolagslagen kräver att den som äger ett aktiebolag varje år ska lämna in en årsredovisning är det alltså inte möjligt att avveckla bolaget genom att helt enkelt sluta. Man måste kunna visa att bolagets verksamhet har upphört på något av de redovisade sätten. Skälet till detta är hänsynen till bolagets borgenärer och andra intressenter.

Om man skulle strunta i att lämna årsredovisning kommer bolaget 1) att få betala böter på minst 20 000 kronor och 2) finna sig att bolaget avvecklas genom tvångslikvidation. Det är alltså både trevligare och billigare att göra på något av ovanstående sätt. Det är alltså av yttersta viskt att ha en kompetent redovisningsbyrå, t.ex. JL Ekonomi, som håller koll på att reglerna följs.

Om bolaget har några tillgångar kvar kan det säljas. För någon kan det vara intressant att köpa ett bolag som redan fungerar. Nackdelen för en köpare är att det kan finnas dolda skulder eller förpliktelser.

Fusion är lämpligt om det är fråga om ett helägt dotterbolag och det inte längre är önskvärt att driva verksamheten i två bolag.

Delning kan vara intressant om bolaget behöver delas upp. Raka motsatsen till fusion alltså. Tillgångarna i det delade bolaget hamnar då i två eller flera bolag och det delade bolaget upphör.

Har man ingen verksamhet kvar i bolaget kan det vara aktuellt att likvidera det om det inte går att sälja. I annat fall har man de årliga kostnaderna för att göra årsredovisning m.m. En likvidation tar cirka sex månader innan den kan avslutas.

Konkurs låter fult i de flestas öron, men kan vara ett klokt sätt att göra sig av med ett helägt dotterbolag på. Det är billigare än likvidation och tar kortare tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *